Archive for Srpen 2014

Třífázový synchronní motorek s permanentními magnety

Nabízíme k odkoupení malé třífázové synchronní motorky s permanentními magnety. Motorky mohou pracovat i v režimu krokového motoru. Motorky nemají vyjádřené póly, takže jsou velmi tiché. Jsou vhodné zejména pro pohon tangenciálních ventilátorů pro ofukování tepelných výměníků nebo pro nucené větrání.

Technické parametry:

Maximální napájecí napětí: 3x1V – 3x48V (dle použitého budiče)

Maximální fázový proud až: 2,5A (dle typu)

Doporučené příslušenství je modul budiče synchronních motorků, který umožňuje řídit motorek stejně jako běžný stejnosměrný komutátorový motorek, tedy změnou napájecího napětí v rozsahu cca 12 - 24Vdc.

Bližší informace na adrese firmy INTERDIGI, a.s.