Archive for pprouza

Pozvánka na Valnou hromadu společnosti INTERDIGI, a.s. 2017

Představenstvo společnosti zve akcionáře na Valnou hromadu společnosti INTERDIGI, a.s., která se bude konat v sídle společnosti viz přiložená pozvánka zde: PozvankaNaVH20170731

S pozdravem

předseda představenstva společnosti INTERDIGI, a.s.

ing. Petr Prouza

 

Pozvánka na Valnou hromadu společnosti INTERDIGI, a.s.

Představenstvo společnosti zve akcionáře na Valnou hromadu společnosti INTERDIGI, a.s., která se bude konat v sídle společnosti viz přiložená pozvánka zde: PozvankaNaVH20161130

S pozdravem

předseda představenstva společnosti INTERDIGI, a.s.

ing. Petr Prouza

Evropská unie a já

Patřím k lidem, kteří bohužel nejsou nezbytně veřejně aktivní. Nicméně jak se říká stačí kapka a pohár trpělivosti přeteče. V poslední době je ovšem takových kapek příliš, skoro lze říci, že prší. Veřejné diskuze jsou, z mého pohledu, obsazeny v převážné většině několika pochybnými sortami diskutérů a vstup do takových diskusí je opravdu zbytečný. I když i v těchto diskuzích se naštěstí čas od času objeví příspěvek vykazující rozumnou míru inteligence. Osud takových odvážných názorů je však v těchto diskuzích předem zpečetěn, resp. odsouzen k absolutnímu nepochopení, urážkám atd.

Tyto pochybné sorty diskutérů lze zřejmě rozdělit do několika skupin.

Lidé zrazující zájmy svého státu a spoluobčanů za peníze, cizí státní příslušníci vydávající se za české občany, bývalí přesvědčení komunisté, absolutní hlupáci s potřebou vyjádřit se k jakémukoliv problému bez jakýchkoliv znalostí daného téma a konečně diskutéři, které dané téma nezajímá vůbec, jen potřebují vydráždit svými pochybnými názory diskutéry ostatní.

Zkusím tedy laskavým čtenářům v několika příspěvcích nastínit své názory a získat pro jejich rozšíření alespoň nějaké příznivce.

Domnívám se, že správným postupem je postupné získávání souhlasu. Je obtížné rozhodovat o složitých problémech jako o celku. Je daleko jednodušší rozložit složité téma na témata jednoduchá, která lze rozhodnou zcela jednoznačně bez zbytečných diskuzí. Pak lze na základě platnosti těchto dílčích rozhodnutí udělat rozhodnutí navazující a tímto postupem dospět k logickému rozhodnutí o celém složitém problému.

Je možné, že volený zástupce nemá dostatek znalostí, inteligence, nebo má dokonce jiné zájmy, a proto je třeba  takovému zástupci /(poslanci) náležitě pomoci místním referendem. Z toho vyplývá i můj první názor, pro který bych chtěl získat podporu, a to schválení místního referenda.

Druhým názorem je to, že referendum by následně mělo být umožněno vyhlásit i na vyšších úrovních. Do této kategorie spadají referenda o otázkách, které se dotýkají zájmů všech obyvatel. (Sem spadají otázky přijímání uprchlíků, přijímání nesmyslných rozhodnutí evropských komisí a jejich byrokratů, a mnohé další otázky dotýkající se suverenity státu a jeho občanů.)

Zde bych rád uvedl několik aktuálních otázek, na které by mělo referendum odpovědět, ale asi by to byl seznam tak dlouhý, že by mnoho čtenářů nezbytně odradil.

Dnes tedy jen jedno aktuální téma:

Evropská komise prý zvažuje zákaz „neúsporných spotřebičů“ – rychlovarných konvic, vysavačů, fénů a možná i mnoha jiných běžných spotřebičů. Již z argumentace této komise vyplývá, že v ní zasedají členové, kteří zjevně neměli ani na to, aby pochopili elementární zákonitosti fyziky. Možná, že nemají o exaktních zákonech vůbec povědomí, protože pravděpodobně nezvládli ani maturitu.

Nuže tedy malá technická nápověda. K ohřátí vody s danou teplotou a daného množství na zvolenou teplotu je třeba vždy stejná energie. Tj. konvice s vyšším výkonem bude pracovat kratší dobu, konvice „úsporná“, tedy s menším výkonem, bude pracovat déle. Navíc tito chytrolíni opomíjí skutečnost, že konvice ohřívající vodu s menším okamžitým výkonem bude vodu ohřívat mnohem déle. Protože povrch každé konvice současně teplo vyzařuje, tak podíl vyzářené energie, tj. energie ztracené, vůči energii „užitečné“, tj. vynaložené na ohřev vody, se stále zvyšuje, a pokud bude úsporná konvice dostatečně „úsporná“, tj. bude mít „dostatečně“ malý příkon, pak vodu na požadovanou teplotu dokonce neohřeje nikdy. Lze tedy naprosto jednoznačně říci, že každá konvice s menším příkonem je ve skutečnosti mnohem neúspornější než konvice s výkonem vyšším. Tato samá úvaha platí i pro ostatní výše zmíněné spotřebiče.

Je tedy třeba takováto hloupá rozhodnutí ( a že jich bylo) rázně odmítnout. Aby bylo odmítnutí dostatečně razantní a pro naše zastupitele i závazné, pak je možné takovéto rozhodnutí učinit pouze referendem. Prvním krokem je ovšem schválení zákona o referendu. Je tedy třeba zvolit v příštích volbách ty strany, které uzákonění referenda podporují.

Pokračování příště.

Váš PePr

Pozvánka na VH společnosti INTERDIGI, a.s. 2015-09-30

Představenstvo firmy zve akcionáře firmy INTERDIGI, a.s. na Valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 30.09.2015 v prostorách firmy na adrese V Chotejně 1307/9, Praha 10.

Soubor s pozvánkou: PozvankaNaVH_20150930

S úctou předseda představenstva ing. Petr Prouza

 

Třífázový synchronní motorek s permanentními magnety

Nabízíme k odkoupení malý třífázový synchronní motorek s permanentními magnety. Motorek může pracovat i v režimu krokového motoru. Motorek nemá vyjádřené póly, takže je velmi tichý. Je vhodný zejména pro pohon tangenciálních ventilátorů pro ofukování tepelných výměníků nebo pro nucené větrání.

Technické parametry:

Maximální napájecí napětí: 3x15V

Maximální fázový proud: 0,5A

Koeficient otáček naprázdno: cca 540 ot./min/V

Doporučené příslušenství je modul budiče synchronních motorků, který umožňuje řídit motorek stejně jako běžný stejnosměrný komutátorový motorek, tedy změnou napájecího napětí v rozsahu cca 5 – 12Vdc.

K dispozici je nejméně 200 ks motorků. Jedná se o výprodej za cenu materiálu. Na zakoupené motorky není poskytována záruka. Všechny motorky jsou ale vyzkoušeny.

Nabídková cena je 133,- Kč včetně DPH při odběru 1ks. Při odběru většího počtu kusů bude cena stanovena dohodou.

Bližší informace na adrese firmy INTERDIGI, a.s.

 20140807_090308-1  20140807_090406-1