Archive for admin

Pozvánka na VH Interdigi, a.s. 01.09.2014

S ohledem na změnu termínu VH Interdigi, a.s. uveřejňujeme novou pozvánku.

INTERDIGI_pozvanka_na_VH_WEB INTERDIGI_stanovy_revize_IDG

Valná hromada společnosti

Z důvodu ze zákona vyplývající povinné úpravy stanov společnosti svolalo vedení společnosti Valnou hromadu společnosti s notářským zápisem. Valná hromada se bude konat na adrese Praha 1, Vodičkova 710/31 od 15:30 hod. Pozvánky akcionářům, včetně přílohy „Stanovy společnosti INTERDIGI, a.s.“ jsou zveřejněny v sekci pro akcionáře společnosti.

Pozvánka na Valnou hromadu

Valná hromada společnosti INTERDIGI, a.s. bude svolána na srpen 2014.

Dokument: Pozvánka na VH

Pozvánka pro akcionáře na Valnou hromadu společnosti INTERDIGI, a.s.

Nové stránky firmy INTERDIGI, a.s.

V souvislosti s novou povinností všech subjektů zapsaných v Obchodním rejstříku zveřejnit na internetu povinné údaje, umístila firma INTERDIGI, a.s. na internet také své stránky, které navíc, kromě povinných údajů, budou obsahovat také další informace a umožní kontakt i širší veřejnosti, která dosud o fimě INTERDIGI, a.s. neměla povědomost.

ing. Petr Prouza – předseda představenstva

Test příspěvku

Tento příspěvek je zkušební. Vytvořen 2014-07-09

Firma INTERDIGI, a.s. nabízí k odkoupení prototypy produktů

Firma Interdigi, a.s. nabízí k odkoupení plně funkční prototypy produktů jejichž seznam v budoucnu naleznete v této rubrice. Je možné též poptat zbytkové produkty z realizovaných výrobních sérií, které zůstávají skladem (výrobní série jsou zpravidla o několik kusů větší než realizované zakázky).

Jak používat WordPress

Zde naleznete online nápovědu k aplikaci WordPress:

návod