Archive for Interdigi, a.s.

Pozvánka na Valnou hromadu společnosti INTERDIGI, a.s. 2017

Představenstvo společnosti zve akcionáře na Valnou hromadu společnosti INTERDIGI, a.s., která se bude konat v sídle společnosti viz přiložená pozvánka zde: PozvankaNaVH20170731

S pozdravem

předseda představenstva společnosti INTERDIGI, a.s.

ing. Petr Prouza

 

Pozvánka na Valnou hromadu společnosti INTERDIGI, a.s.

Představenstvo společnosti zve akcionáře na Valnou hromadu společnosti INTERDIGI, a.s., která se bude konat v sídle společnosti viz přiložená pozvánka zde: PozvankaNaVH20161130

S pozdravem

předseda představenstva společnosti INTERDIGI, a.s.

ing. Petr Prouza

Pozvánka na VH společnosti INTERDIGI, a.s. 2015-09-30

Představenstvo firmy zve akcionáře firmy INTERDIGI, a.s. na Valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 30.09.2015 v prostorách firmy na adrese V Chotejně 1307/9, Praha 10.

Soubor s pozvánkou: PozvankaNaVH_20150930

S úctou předseda představenstva ing. Petr Prouza

 

Pozvánka na VH Interdigi, a.s. 01.09.2014

S ohledem na změnu termínu VH Interdigi, a.s. uveřejňujeme novou pozvánku.

INTERDIGI_pozvanka_na_VH_WEB INTERDIGI_stanovy_revize_IDG

Valná hromada společnosti

Z důvodu ze zákona vyplývající povinné úpravy stanov společnosti svolalo vedení společnosti Valnou hromadu společnosti s notářským zápisem. Valná hromada se bude konat na adrese Praha 1, Vodičkova 710/31 od 15:30 hod. Pozvánky akcionářům, včetně přílohy „Stanovy společnosti INTERDIGI, a.s.“ jsou zveřejněny v sekci pro akcionáře společnosti.

Pozvánka na Valnou hromadu

Valná hromada společnosti INTERDIGI, a.s. bude svolána na srpen 2014.

Dokument: Pozvánka na VH

Pozvánka pro akcionáře na Valnou hromadu společnosti INTERDIGI, a.s.