Valná hromada společnosti

Z důvodu ze zákona vyplývající povinné úpravy stanov společnosti svolalo vedení společnosti Valnou hromadu společnosti s notářským zápisem. Valná hromada se bude konat na adrese Praha 1, Vodičkova 710/31 od 15:30 hod. Pozvánky akcionářům, včetně přílohy „Stanovy společnosti INTERDIGI, a.s.“ jsou zveřejněny v sekci pro akcionáře společnosti.

Comments are closed.